Η ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. είναι μια ελεγκτική, φορολογική και λογιστική εταιρεία, μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος) www.soel.gr, με τις δομές της προσαρμοσμένες να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2003 και παρέχει ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με εξειδικευμένους επαγγελματίες σε όλους τους οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς.
Έχουμε την έδρα μας στην Αθήνα, αλλά παρέχουμε ελεγκτικές, φορολογικές και λογιστικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα με επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης.

Έχοντας ως επίκεντρο της φιλοσοφίας μας, το να συμβάλουμε θετικά σε ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον, κατανοούμε ανάγκες και ιδιαιτερότητες, προσαρμοζόμαστε σε αυτές και προσφέρουμε πάντα το βέλτιστο των υπηρεσιών μας.

Στην Ωρίων πιστεύουμε στην ενημέρωση και την γνώση και επενδύουμε στον έγκαιρα και έγκυρα πληροφορημένο πελάτη. Η μετάδοση γνώσεων και εμπειριών αποτελεί βασικό σκοπό, στην προσπάθεια μας να είμαστε πραγματικά χρήσιμοι και όχι απλοί διεκπεραιωτές εργασιών.

Τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη της Ωρίων, με προσήλωση σε αυτό που κάνουν και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των αξιών που πρεσβεύουμε και παρέχουν όλα τα εχέγγυα ποιότητας των υπηρεσιών μας.