Μητρώα & Οργανισμοί που είμαστε εγγεγραμένοι

Η συμμετοχή μας σε μητρώα & οργανισμούς διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Σωμα Ορκωτων Ελεγκτων Λογιστων Ελλαδας

Προωθηση της Επαγγελματικης Αρτιοτητας και Ποιοτητας στον Τομεα της Ελεγκτικης και Λογιστικης Επιστημης

SOEL_logo

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας (ΣΟΕΛ) είναι μια ανεξάρτητη επαγγελματική οργάνωση που αναπτύσσει τη δράση της στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης. Το ΣΟΕΛ αποτελεί τη μεγαλύτερη και πλέον αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση για ορκωτούς λογιστές στην Ελλάδα.

Η αποστολή του ΣΟΕΛ είναι να προάγει την επαγγελματική αρτιότητα, την ποιότητα και την εταιρική δεοντολογία των ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα. Οι κύριοι στόχοι του ΣΟΕΛ περιλαμβάνουν την προώθηση των υψηλών επαγγελματικών προτύπων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών.

Ο ΣΟΕΛ παρέχει στα μέλη του πληθώρα υπηρεσιών και προνομίων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής επαγγελματικής υποστήριξης, της πρόσβασης σε σημαντικά περιεχόμενα και πληροφορίες, καθώς και της συμμετοχής σε συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και επαγγελματικά δίκτυα.

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών και της επαγγελματικής αρτιότητας στον τομέα της ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης στην Ελλάδα.

Ιστοσελίδα

Επιτροπη Λογιστικης Τυποποιησης και Ελεγχων

Προωθωντας την Αξιοπιστια και την Εναρμονιση στον Χωρο της Λογιστικης

elte-logo

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) είναι μια ανεξάρτητη οργάνωση που αποσκοπεί στην προώθηση της αξιοπιστίας και της εναρμόνισης στον χώρο της λογιστικής. Η Ε.Λ.Τ.Ε. αποτελεί έναν σημαντικό φορέα που συμβάλλει στη διαμόρφωση των λογιστικών πρακτικών και των προτύπων στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή έχει ως απώτερο στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της λογιστικής πληροφόρησης. Μέσω της έκδοσης τυποποιημένων προτύπων και κανονισμών, η Ε.Λ.Τ.Ε. παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική λογιστικής και ελέγχου, επιτρέποντας τη συγκρισιμότητα και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων.

Μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενημερωτικών εκδηλώσεων, η Ε.Λ.Τ.Ε. προάγει την εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των λογιστών και ελεγκτών. Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης και εξοικείωσης με τις νέες τάσεις, πρακτικές και προκλήσεις που επηρεάζουν τον τομέα της λογιστικής.

Η Ε.Λ.Τ.Ε. συμβάλλει στη διεθνή συνεργασία και την ενσωμάτωση της ελληνικής λογιστικής κοινότητας σε διεθνείς πρωτοβουλίες και προγράμματα. Με τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και δικτυακές δομές, η Ε.Λ.Τ.Ε. ενισχύει τη φήμη και την αναγνωρισιμότητα της ελληνικής λογιστικής κοινότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ιστοσελίδα

WHAT WE CAN DO

THE SERVICES WE PROVIDE TO OUR CUSTOMERS

Integrated accounting solutions for the full range of corporate taxation and financial results auditing

Ελέγκτικές υπηρεσίες - Orion SA
audit-icon

Audit Services

Orion SA - Φορολογικές υπηρεσίες
tax-icon

Tax Services

Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις - ORION SA
advices-icon

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες