Η ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ είναι μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. (Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος) www.soel.gr και μπορεί να παρέχει ελεγκτικές υπηρεσίες. Η ελεγκτική μας προσέγγιση επανεξετάζεται συνεχώς για να διασφαλιστεί ότι είναι επικαιροποιημένη με τις τελευταίες αλλαγές στα ελεγκτικά πρότυπα και κανονισμούς, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία της για την κάλυψη των αναγκών των μεμονωμένων πελατών.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση των πελατών μας με τις οικονομικές απαιτήσεις και να συμβάλλουμε στην οικονομική τους ευημερία. Οι ικανότητές μας στον τομέα του ελέγχου περιλαμβάνουν: