Ο Πραγματικός πατέρας της Λογιστικής

Φαίνεται ότι η «Διπλογραφία» (η έστω μια μορφή αυτής), είχε «εφευρεθεί», αρκετά χρόνια πριν από την συγγραφή των τριών αυτών βιβλίων ( 1458 / 1475 / 1494 )

Στις μέρες μας λοιπόν, πρέπει να θεωρείται ότι : Ο B. Kotruljević ήταν ο πρώτος που έγραψε για τη διπλογραφική λογιστική, ο De Raphaeli ήταν ο πρώτος που έγραψε διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας και ο Luca Pacioli ο πρώτος που τύπωσε και δημιούργησε το δημοφιλέστερο, έως και τις μέρες μας, διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας .

Σε κάθε περίπτωση και οι τρείς συνέβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του στην διάδοση της Λογιστικής, στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της και υπό μια έννοια πρέπει να θεωρούνται «Πατέρες της Λογιστικής».

Ο πραγματικός όμως «Πατέρας της Λογιστικής» είναι η ύπαρξη του Εμπορίου, (δηλαδή των συναλλαγών, της πίστωσης, της ύπαρξης των αποθεμάτων, κ.λπ ) και συνεπακόλουθα οι ανάγκες για :

α) «Αποτελεσματική Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων»,

β) «Έλεγχο Διαχειριστών & Διοίκησης»,

γ) «Λογοδοσία της Διοίκησης σε Μετόχους και την Κρατική Εξουσία και

δ) «Πληροφόρηση», στους κάθε λογής «χρήστες» των Οικονομικών Καταστάσεων.

Read More

Στα χρόνια της Επανάστασης (1821-1830): 17 «Μικρές Ιστορίες» για την Οικονομία, το Εμπόριο, τη Λογιστική και την Φορολογία

Η «Ιστορία», αφενός εστιάζει συνήθως, το «φακό» της στα πολεμικά γεγονότα και στους ήρωες των μαχών και αφετέρου πάντα η «ομίχλη» και τα «στερεότυπα» σε εμποδίζουν να την δεις ξεκάθαρα.
Όμως, όπως σε όλες τις «οργανωμένες» Κοινωνίες, έτσι και στα χρόνια εκείνα, η «Λογιστική» (καταγραφή των δοσοληψιών) και η «Φορολογία», αποτελούν ένα κύριο χαρακτηριστικό τους.

Read More

Η Ιστορία της Συλλογικότητας των Λογιστών

Η «Λογιστική» στην Ελλάδα, δεν υπήρξε ποτέ μια προσβεβλημένη επιστήμη,
πιστεύω κυρίως λόγω της αδυναμίας, όλων ημών που ασχολούμαστε με αυτήν, να
δείξουμε στην πράξη την χρησιμότητατης, στην λήψη των σωστών /επωφελών
αποφάσεων σε κάθε Επιχείρηση και σε κάθε επενδυτή και φυσικά ως
επαγγελματίες, να αποφύγουμε κάθε είδους «κακοτοπιά».

Read More

190 χρόνια παραγωγής νομοθεσίας στην Ελλάδα – Η νομοθεσία ανά έτος και η αρίθμηση των νόμων

Πόσοι νόμοι έχουν ψηφιστεί στην Ελλάδα από το 1830

Καθ’ ήν ώραν πίπτει βροχή νομοσχεδίων λαμβάνει και ο «Ασμοδαίος» το θάρρος να υποβάλη το ακόλουθον «Περί τηρήσεως των κείμενων νόμων».
Ο Εμ. Ροϊδης, έγραφε συχνά στη στήλη αυτή και υπέγραφε με το ψευδώνυμο «Θεοτούμπης».

Read More

Ο Πόλεμος του 40: Φορολογία, έρανοι, λαχεία, λάφυρα και πολεμόσημο

Η οικονομική (Δημοσιονομική διάσταση) διάσταση του Πολέμου του ΄40 «λίγο» μας απασχολεί, αλλά και γενικά η Ιστορική μελέτη είναι σε εμβρυακό στάδιο.

Στην Ανασκόπηση της Τραπέζης της Ελλάδος, για την περίοδο 1940-1941, αναφέρονται μεταξύ άλλων αναφέρει : Μεγάλη (αναμενόμενη ) πτώση των Φορολογικών Εσόδων, που έχουν επηρεαστεί από τον Διεθνή Πόλεμο, σημαντικά «ελλειματικός προϋπολογισμός» «Το αποτέλεσμα θα ήτο έτι δυσμενέστερον, εάν ο πατριωτισμός των Ελλήνων δεν οδήγει εις τα Δημόσια Ταμεία, προς εκπλήρωση των υποχρεωσεών τους… Αλλά η προσπάθεια του Ελληνικού Λαού δεν στάματα, ούτε στην πρόθυμο συμμετοχή εις τον έρανον… »

Read More

Ο Πραγματικός πατέρας της Λογιστικής

Φαίνεται ότι η «Διπλογραφία» (η έστω μια μορφή αυτής), είχε «εφευρεθεί», αρκετά χρόνια πριν από την συγγραφή των τριών αυτών βιβλίων ( 1458 / 1475 / 1494 )

Στις μέρες μας λοιπόν, πρέπει να θεωρείται ότι : Ο B. Kotruljević ήταν ο πρώτος που έγραψε για τη διπλογραφική λογιστική, ο De Raphaeli ήταν ο πρώτος που έγραψε διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας και ο Luca Pacioli ο πρώτος που τύπωσε και δημιούργησε το δημοφιλέστερο, έως και τις μέρες μας, διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας .

Σε κάθε περίπτωση και οι τρείς συνέβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του στην διάδοση της Λογιστικής, στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της και υπό μια έννοια πρέπει να θεωρούνται «Πατέρες της Λογιστικής».

Ο πραγματικός όμως «Πατέρας της Λογιστικής» είναι η ύπαρξη του Εμπορίου, (δηλαδή των συναλλαγών, της πίστωσης, της ύπαρξης των αποθεμάτων, κ.λπ ) και συνεπακόλουθα οι ανάγκες για :

α) «Αποτελεσματική Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων»,

β) «Έλεγχο Διαχειριστών & Διοίκησης»,

γ) «Λογοδοσία της Διοίκησης σε Μετόχους και την Κρατική Εξουσία και

δ) «Πληροφόρηση», στους κάθε λογής «χρήστες» των Οικονομικών Καταστάσεων.

Read More