Χρηματοοικονομικός έλεγχος

Με την εμπειρία μας, τον επαγγελματισμό μας και τη συνεχή εκπαίδευση της ομάδας μας, εξασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ελεγκτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αξιοπιστία και τη βιωσιμότητά τους.

Με την εμπειρία μας, τον επαγγελματισμό μας και τη συνεχή εκπαίδευση της ομάδας μας, εξασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν υψηλής ποιότητας ελεγκτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αξιοπιστία και τη βιωσιμότητά τους.

Ελεγκτικες Υπηρεσιες

Με αξιοπιστια και επαγγελματισμο

Η Orion S.A. παρέχει εξειδικευμένες ελεγκτικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην παροχή αξιόπιστων και επαγγελματικών λύσεων για τις επιχειρήσεις.

Με βάση τη χρήση των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, εφαρμόζουμε μια κατάλληλη ελεγκτική μεθοδολογία και χρησιμοποιούμε σύγχρονο λογισμικό για την αποτελεσματική ανάλυση των δεδομένων.

Κατανοούμε το επιχειρηματικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης και να παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις.

Σε κάθε βήμα της ελεγκτικής διαδικασίας, ενημερώνουμε την επιχείρηση για τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη συνεργασία.

Η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις είναι για εμάς δέσμευση, διασφαλίζοντας έτσι την τήρηση των νόμων και των κανονισμών που διέπουν τη λογιστική και τη χρηματοοικονομική αναφορά.

Ελεγκτικες Υπηρεσιες

Χρήση των Διεθνών Ελεγκτικών Πρότυπων

Κατάλληλη ελεγκτική μεθοδολογία και σύγχρονο λογισμικό

Κατανόηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Συνεχής ενημέρωση της επιχείρησης

Συμμόρφωση με όλες τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις

προσφερομενεσ ελεγκτικεσ υπηρεσιεσ

Έλεγχοι χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Επισκόπηση ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης


Φορολογικό Πιστοποιητικό


Έργα διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών


Προσυμφωνημένες διαδικασίες