Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη, τη γνώση και την υποστήριξη που απαιτούνται για να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας. Οι σύμβουλοι εργάζονται στενά μαζί σας, αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και προτείνοντας στρατηγικές και λύσεις που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία της επιχείρησής σας.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προσφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη, τη γνώση και την υποστήριξη που απαιτούνται για να κατανοήσετε και να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρησή σας. Οι σύμβουλοι εργάζονται στενά μαζί σας, αναλύοντας την τρέχουσα κατάσταση, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες και προτείνοντας στρατηγικές και λύσεις που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την αειφορία της επιχείρησής σας.

Εξειδικευμενες Συμβουλευτικεσ Υπηρεσιες

ο δρομος προς την επιτυχια

Η Orion S.A. παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και κλάδων.

Με ευρεία γνώση των λογιστικών και των φορολογικών κανονισμών, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε με επιτυχία τα οικονομικά και φορολογικά θέματα της επιχείρησής σας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάλυση και την αξιολόγηση των οικονομικών σας δεδομένων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων. Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλές για τη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης της επιχείρησής σας και την αναγνώριση πιθανών ευκαιριών ανάπτυξης.

Στόχος μας είναι να συνεργαστούμε στενά μαζί σας και να κατανοήσουμε τις ανάγκες και τους στόχους της επιχείρησής σας. Με βάση αυτήν την κατανόηση, παρέχουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις που σας βοηθούν να λάβετε ορθές αποφάσεις και να επιτύχετε τους στόχους σας.

Οι συμβουλές μας παρέχονται από έμπειρους λογιστές και εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι είναι ενήμεροι για τις τελευταίες αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Μπορείτε να εμπιστευτείτε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου και να επιτύχετε την αειφορία και την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Επιλέγοντας την Orion S.A. για τις συμβουλευτικές σας ανάγκες, επενδύετε σε έναν αξιόπιστο εταίρο που θα σας παρέχει αξιόπιστες λύσεις και αποτελέσματα.

Ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της πολυπλοκότητας της επιχείρησής σας, είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε και να σας καθοδηγήσουμε προς την επίτευξη της οικονομικής επιτυχίας.

Συμβουλευτικες Υπηρεσιες

Κατανοώντας την επιχείρησή σας

Κατανοώντας το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Κατανοώντας τους κινδύνους, τις αλλαγές και τις προκλήσεις

Προτείνουμε και υλοποιούμε λύσεις που επιταχύνουν τη δημιουργία αξίας και «ξεκλειδώνουν» τις δυνατότητές στην επιχείρησή σας.

Αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα με αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας στην επιχείρησή σας

προσφερομενεσ συμβουλευτικες υπηρεσιεσ

Αποτιμήσεις Εταιρειών & Περιουσιακών Στοιχείων


Υποστήριξη Εξαγορών & Συγχωνεύσεων


Due Diligence (Δέουσα επιμέλεια)


Διαχειριστικοί έλεγχοι και Πραγματογνωμοσύνες


Καθοδήγηση και βοήθεια στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ε.Λ.Π ή IFRS


Μετατροπές οικονομικών καταστάσεων από τα Ε.Λ.Π σε IFRS


Management Reporting


Κοστολόγηση


Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων


Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων και Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου


Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


προσφερομενεσ συμβουλευτικες υπηρεσιεσ

Αποτιμήσεις Εταιρειών & Περιουσιακών Στοιχείων


Υποστήριξη Εξαγορών & Συγχωνεύσεων


Due Diligence (Δέουσα επιμέλεια)


Διαχειριστικοί έλεγχοι και Πραγματογνωμοσύνες


Καθοδήγηση και βοήθεια στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Ε.Λ.Π ή IFRS


Μετατροπές οικονομικών καταστάσεων από τα Ε.Λ.Π σε IFRS


Management Reporting


Κοστολόγηση


Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων


Οργάνωση λογιστηρίων επιχειρήσεων και Ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου


Υπηρεσίες Εκπαίδευσης