Ο Πραγματικός πατέρας της Λογιστικής

Νιφορόπουλος Κώστας

Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής – ΩΡΙΩΝ Α.Ε

Επιστημονικός συνεργάτης Taxheaven.

[ Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο περιοδικό «Accountancy Greece (Ag)» (τεύχος 50, Ιαν.-Φεβ.-Μαρ. 2023).
Εδώ δημοσιεύεται με μικρές τροποποιήσεις/προσθήκες ].

Φαίνεται ότι η «Διπλογραφία» (η έστω μια μορφή αυτής), είχε «εφευρεθεί», αρκετά χρόνια πριν από την συγγραφή των τριών αυτών βιβλίων ( 1458 / 1475 / 1494 )

Στις μέρες μας λοιπόν, πρέπει να θεωρείται ότι : Ο B. Kotruljević ήταν ο πρώτος που έγραψε για τη διπλογραφική λογιστική, ο De Raphaeli ήταν ο πρώτος που έγραψε διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας και ο Luca Pacioli ο πρώτος που τύπωσε και δημιούργησε το δημοφιλέστερο, έως και τις μέρες μας, διδακτικό εγχειρίδιο Διπλογραφίας .

Σε κάθε περίπτωση και οι τρείς συνέβαλαν, ο καθένας με τον τρόπο του στην διάδοση της Λογιστικής, στα αρχικά στάδια ανάπτυξής της και υπό μια έννοια πρέπει να θεωρούνται «Πατέρες της Λογιστικής».

Ο πραγματικός όμως «Πατέρας της Λογιστικής» είναι η ύπαρξη του Εμπορίου, (δηλαδή των συναλλαγών, της πίστωσης, της ύπαρξης των αποθεμάτων, κ.λπ ) και συνεπακόλουθα οι ανάγκες για :

α) «Αποτελεσματική Διαχείριση των Περιουσιακών Στοιχείων»,

β) «Έλεγχο Διαχειριστών & Διοίκησης»,

γ) «Λογοδοσία της Διοίκησης σε Μετόχους και την Κρατική Εξουσία και

δ) «Πληροφόρηση», στους κάθε λογής «χρήστες» των Οικονομικών Καταστάσεων.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/63326/o-pragmatikos-pateras-ths-logistikhs

Posted in