Ο Πόλεμος του 40: Φορολογία, έρανοι, λαχεία, λάφυρα και πολεμόσημο

Ο Πόλεμος του ΄40 : Φορολογία, Έρανοι, Λαχεία, Λάφυρα και Πολεμόσημο.

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής

Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven

Η οικονομική (Δημοσιονομική διάσταση) διάσταση του Πολέμου του ΄40 «λίγο» μας απασχολεί, αλλά και γενικά η Ιστορική μελέτη είναι σε εμβρυακό στάδιο.

Στην Ανασκόπηση της Τραπέζης της Ελλάδος, για την περίοδο 1940-1941, αναφέρονται μεταξύ άλλων αναφέρει : Μεγάλη (αναμενόμενη ) πτώση των Φορολογικών Εσόδων, που έχουν επηρεαστεί από τον Διεθνή Πόλεμο, σημαντικά «ελλειματικός προϋπολογισμός» «Το αποτέλεσμα θα ήτο έτι δυσμενέστερον, εάν ο πατριωτισμός των Ελλήνων δεν οδήγει εις τα Δημόσια Ταμεία, προς εκπλήρωση των υποχρεωσεών τους… Αλλά η προσπάθεια του Ελληνικού Λαού δεν στάματα, ούτε στην πρόθυμο συμμετοχή εις τον έρανον… »

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/61347/o-polemos-toy-40-forologia-eranoi-laxeia-lafyra-kai-polemoshmo

Posted in